Scroll Top

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i a la legislació espanyola de protecció de dades, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), l’entitat aquí relacionada l’informen del tractament de les dades personals segons presenti Política de Privacitat.

L’entitat responsable d’aquest lloc web, OKSYGEN EXPERIENCE, SL, posa a la disposició dels usuaris el present document per a informar-los de la Política de Privacitat en protecció de dades adoptada.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Entre els valors amb els quals ens identifiquem està la transparència, per això desitgem que coneguis des de l’inici que la privacitat de les teves dades és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Aquesta web és un espai segur i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

• Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que ens requereixis.

• Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.

• Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta Política de Privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de contacte on es recaptin dades personals de persones identificades o identificables.

L’entitat es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació de la versió actualitzada en el lloc web https://www.oksygenexperience.com/

Responsable del tractament

• Identitat del Responsable: OKSYGEN EXPERIENCE, SL

• Nom comercial: OKSYGEN EXPERIENCE

• NIF/CIF: B-02681534

• Adreça: C/ Ca Bruixa, 17, 08028 Barcelona

• Correu electrònic exercici drets: rgpd@oksygenexperience.com

• Activitat: Promoció, execució i desenvolupament de tota mena d’activitats relacionades directament o indirectament amb la salut, prestant serveis mèdics d’atenció sanitària preventiu-curativa. Centre mèdic amb teràpies d’oxigen.

Sessions de fisioteràpia, rehabilitació i recuperació, visita mèdica orientada, tractaments d’estètica, rejoveniment corporal, assessorament en salut i benestar, analítiques vàries.

Registre Mercantil de Barcelona: Tom 47.594, Foli 174, Full B-556630

• Telèfon: 93 363 57 01

• Correu electrònic de contacte: respira@oksygenexperience.com

• Pàgina web: https://www.oksygenexperience.com/

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou RGPD:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.

• Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.

• Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran solament durant el temps necessari per als fins del tractament; en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent.

• Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi la teva confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Confidencialitat i seguretat de les dades

OKSYGEN EXPERIENCE, SL es compromet i garanteix l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris de manera confidencial, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Respecte a la confidencialitat del tractament de dades, OKSYGEN EXPERIENCE s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’entitat per a processar les dades de l’usuari, estigui sota l’obligació de confidencialitat.

Quan es produeixi algun incident de seguretat, OKSYGEN EXPERIENCE el notificarà a l’usuari sense demores indegudes i li proporcionarà informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat segons es tingui coneixement d’aquest.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet, exonerant a OKSYGEN EXPERIENCE de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema, fins i tot quan ens facilita dades de tercers.

OKSYGEN EXPERIENCE tractarà dades personals relatives a la teva identificació per a contactar amb vostè a través del correu electrònic i/o del telèfon per a gestionar la sol·licitud realitzada.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa, correcta i veraç en el formulari de contacte.

L’accés als continguts, els serveis i productes del Lloc web estan dirigits a majors i menors d’edat. No obstant això, la contractació de serveis i la compravenda de productes només pot efectuar-se per una persona major de 18 anys. Quan accedeixi o usi el Lloc web i ens faciliti dades personals de menors d’edat han de constar també les dades identificatives del progenitor o tutor legal.

Igualment, l’usuari exonera de manera expressa a OKSYGEN EXPERIENCE de qualsevol possible reclamació derivada de la inclusió de dades de menors d’edat que no siguin certs o dels quals no se sigui responsable, assumint l’usuari que va enviar la informació la responsabilitat íntegra que pogués resultar de qualsevol reclamació.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de OKSYGEN EXPERIENCE en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per OKSYGEN EXPERIENCE.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per OKSYGEN EXPERIENCE contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

Les dades personals que ens facilitis seran tractats amb la finalitat de remetre’t la informació sol·licitada sobre els productes i serveis que comercialitzem, així com per a gestionar l’activitat desenvolupada per OKSYGEN EXPERIENCE. Per tant, s’incorporaran als sistemes de tractament de OKSYGEN EXPERIENCE quedant restringit l’accés a qualsevol altra persona aliena a l’entitat.

En cap cas OKSYGEN EXPERIENCE utilitzarà les teves dades personals per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el teu consentiment previ i exprés, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RGPD 2016/679 (UE) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Com a sol·licitant dels nostres serveis, garanteixes que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats i seràs l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a una altra persona diferent, hauràs d’informar aquesta persona dels aspectes continguts en aquesta Política i obtenir la seva autorització per a facilitar-los a OKSYGEN EXPERIENCE.

Formularis de contacte:

La finalitat d’aquest tractament de dades serà respondre a la teva consulta, atendre la teva petició o solucionar la qüestió plantejada. En aquest cas les teves dades personals es conservaran el temps necessari per a atendre la teva consulta i en tot cas fins que no manifestis la teva supressió o durant el temps que sigui imprescindible per a complir amb les obligacions legals vigents.

Reserves:

La finalitat d’aquest tractament de dades serà agendar la teva reserva, ja sigui a través del telèfon, email o la plataforma en línia. En aquest cas les teves dades personals es conservaran el temps necessari que duri el tractament o fins a 5 anys després que hagi deixat de ser client per a complir amb les obligacions legals vigents.

Enviament de currículums:

La finalitat d’aquest tractament serà la participació en processos de selecció que OKSYGEN EXPERIENCE tingui oberts o obri en un futur. Conservarem les teves dades durant un màxim de dos anys tret que ens manifestis el contrari, i en tot cas, durant el temps imprescindible per al compliment de les obligacions legals.

Enviaments comercials

Si marques la corresponent casella, podrem utilitzar les teves dades amb la finalitat de mantenir-li informat de les nostres novetats, activitats i una altra informació que pugui resultar del teu interès i relacionada amb l’activitat de la companyia. Conservarem les teves dades si no ens manifestes la teva oposició i en tot cas un màxim de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

• Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

• Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la Política de Cookies.

Les dades dels usuaris també seran recaptats amb finalitat estadística per a adequar i millorar la gestió de la pàgina web i els serveis prestats.

Període de conservació

Les dades que ens hagis facilitat es conservaran durant el termini màxim indicat en cada finalitat en atenció a cada normativa d’aplicació a cada moment vigent.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives: nom, cognoms, adreça i telèfon. No es tracten categories de dades especialment protegides en aquesta web.

Les persones interessades no hauran d’informar de dades de salut en enviar el formulari de contacte o remetre l’email. En cas que facilitin dades d’especial protecció, eximeixen a OKSYGEN EXPERIENCE de qualsevol responsabilitat sobre ells.

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les dades personals que l’usuari hagi facilitat a OKSYGEN EXPERIENCE, SL en completar el formulari de contacte a través de qualsevol altre mitjà (Xat, WhatsApp, telèfon, correu electrònic, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook).

En el cas d’ús de Xarxes socials serà aplicable la política de prevista en aquestes. En cas que es recaptin dades de l’usuari a través d’una Xarxa Social, la Política de Privacitat aplicable serà la corresponent a la Xarxa Social concreta, eximint a OKSYGEN EXPERIENCE de qualsevol responsabilitat a aquest efecte.

Veracitat de les dades facilitades

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a OKSYGEN EXPERIENCE són veraces i estan actualitzats, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos sent l’usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a aquestes entitats o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per aquestes. Així mateix, OKSYGEN EXPERIENCE manifesta que les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats.

Comunicació i destí de les dades

OKSYGEN EXPERIENCE no ven ni cedeix dades personals que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ de l’interessat. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en els casos dels quals, es requerirà prèviament consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la prestació de serveis. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

No es preveu altres cessions de les dades a tercers, tret que ho estableixi la Llei o sigui requerit judicialment.

Legitimació per al tractament de les dades personals

La base jurídica que legitima els tractaments és el consentiment atorgat per l’interessat en completar qualsevol dels formularis que disposa OKSYGEN EXPERIENCE, així com l’interès legítim per informació sobre productes i/o serveis similars de OKSYGEN EXPERIENCE, SL si és o ha estat client anteriorment.

En altres casos la base jurídica serà la relació contractual en el moment de ser clients-pacients de l’entitat.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals en els formularis d’enviament de CVs serà el consentiment de l’interessat.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals per als enviaments comercials serà el consentiment de l’interessat a través de la casella SI.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les teves dades personals, la seva rectificació si fossin inexactes o la seva supressió, la limitació del tractament, l’oposició a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Igualment tens dret a retirar el consentiment en qualsevol de les teves finalitats. Per a això pots dirigir una carta a l’adreça de C/ Ca Bruixa, 17, 08028 Barcelona o a l’adreça de correu electrònic rgpd@oksygenexperience.com indicant el dret que desitges exercir. Haurà d’adjuntar-se document acreditatiu de la teva identitat. Podràs presentar reclamació davant l’AEPD.

En el cas que sol·licitis la limitació del tractament de les teves dades únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També pots retirar en qualsevol moment el teu consentiment al tractament de les teves dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat prèviament.

Igualment, en cas de dubte en relació amb la nostra política de privacitat i protecció de dades et podràs dirigir a rgpd@oksygenexperience.com

Correu-vos comercials

D’acord amb la LSSICE, OKSYGEN EXPERIENCE no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

A través dels formularis de recollida de dades OKSYGEN EXPERIENCE pot recaptar el teu consentiment per a posar-se en contacte amb tu per correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per a remetre’t comunicacions comercials sobre els teus productes i serveis.

Si en un determinat moment no desitges rebre comunicacions d’aquesta naturalesa, podràs revocar el teu consentiment mitjançant l’enviament de la notificació a la següent adreça respira@oksygenexperience.com amb l’assumpte “BAIXA COMERCIAL” o a l’adreça de C/ Ca Bruixa, 17, 08028 Barcelona, aportant document acreditatiu de la teva identitat.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, OKSYGEN EXPERIENCE es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Canvis en la Política de Privacitat

OKSYGEN EXPERIENCE, SL es reserva el dret a modificar la present Política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, OKSYGEN EXPERIENCE, SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica, indicant en tot moment la data de la nova versió.

Versió: Abril 2021

Preferències de privadesa
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.