Scroll Top

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

OKSYGEN EXPERIENCE, SL (d’ara endavant OKSYGEN EXPERIENCE) en compliment del que es disposa en l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, a través de les seves pàgines webs i de les presents Condicions Generals, possibilita l’accés per mitjans electrònics de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva identificació (dades fiscals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades del client, d’accés exclusiu a aquest, que obrin en poder d’aquesta.

OKSYGEN EXPERIENCE, SL és el titular dels següents dominis en Internet als quals s’apliquen aquestes Condicions Generals de Contractació:

www.oksygenexperience.com

www.oksygenexperience.cat

www.oksygenexperience.es

www.oksygenexperience.barcelona

www.analisisclinics.barcelona

www.analisisclinicos.barcelona

www.analisiscovid.barcelona

www.analisissang.barcelona

www.analisissangre.barcelona

Les presents Clàusules Generals de Contractació de OKSYGEN EXPERIENCE (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l’accés i la utilització d’aquests Llocs web (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i serveis a través d’aquest i/o a través del propi centre mèdic. El pagament de pressupostos i/o factures, així com el simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Dades identificatives

• Responsable: OKSYGEN EXPERIENCE, SL

• Nom comercial: OKSYGEN EXPERIENCE

• CIF: B-02681534

• Adreça: C/ Ca Bruixa, 17, 08028 Barcelona

• Correu electrònic exercici drets: rgpd@oksygenexperience.com

• Activitat: Promoció, execució i desenvolupament de tota mena d’activitats relacionades directament o indirectament amb la salut, prestant serveis mèdics d’atenció sanitària preventiu-curativa. Centre mèdic amb teràpies d’oxigen.

Sessions de fisioteràpia, rehabilitació i recuperació, visita mèdica orientada, tractaments d’estètica, rejoveniment corporal, assessorament en salut i benestar, analítiques vàries.

Registre Mercantil de Barcelona: Tom 47.594, Foli 174, Fulla B-556630

• Telèfon: 93 363 57 01

• Correu electrònic de contacte: respira@oksygenexperience.com

• Pàgina web: https://www.oksygenexperience.com/

Registre de l’Usuari

La utilització dels serveis mèdics implica la necessitat de registre de l’Usuari en el Lloc web.

L’Usuari haurà de procedir al seu registre indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic i telèfon. En cas que es desitgi la factura haurà d’indicar el NIF. Una vegada completat el registre, s’enviarà un missatge al compte de correu designada amb un enllaç que l’Usuari haurà de seguir per a confirmar que disposa d’accés a aquesta.

En tot cas, s’exigirà que l’Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Una vegada que l’Usuari està registrat correctament en el Lloc web pot en tot moment accedir a “El meu Compte”. A través de “El meu Compte” l’Usuari pot modificar les seves dades personals, així com les dades relacionades amb les proves sol·licitades i la data de realització d’aquestes, sempre que hi hagués disponibilitat.

En l’apartat de “El meu Compte” l’Usuari pot descarregar les factures de les comandes i la possibilitat de cancel·lar el compte en qualsevol moment indicant el motiu pel qual desitja cancel·lar-la.

Menors d’edat

La contractació de serveis i oferta de productes del Lloc web estan exclusivament dirigits a majors de 18 anys d’edat, per la qual cosa, quan accedeixi o usi el Lloc web i ens faciliti les seves dades personals per a la contractació de servei i/o productes, manifesta tenir aquesta edat, sent conscient de la prohibició de l’ús del Lloc web per a aquesta finalitat si és menor d’edat.

Aquesta web prohibeix la inserció i comunicació de dades personals de menors d’edat i, en cas que s’hagin facilitat per l’usuari o per menors d’edat, seran eliminats si OKSYGEN EXPERIENCE adverteix tal irregularitat.

Igualment, l’usuari exonera de manera expressa a OKSYGEN EXPERIENCE de qualsevol possible reclamació derivada d’aquest fet, assumint l’usuari que va enviar la informació la responsabilitat íntegra que pogués resultar de qualsevol reclamació.

Prestació de serveis i obtenció de resultats

OKSYGEN EXPERIENCE realitzarà les proves reservades i/o adquirides per l’Usuari en el centre mèdic de C/ Ca Bruixa, 17, 08028 Barcelona a través del seu personal sanitari.

Les proves seran recollides per un Laboratori extern que penjarà els resultats en la fitxa del pacient i que l’Usuari es podrà descarregar de la plataforma amb el seu usuari i contrasenya d’accés.

El servei està disponible per a clients persones físiques i persones jurídiques. No obstant això, l’obtenció del resultat només és per a particulars. Les empreses que sol·licitin proves PCR, entre altres, enviessin el personal al centre o se’ls enviarà un/a infermer/a per a realitzar-los les proves en les seves instal·lacions.

Condicions de compra

La compra de productes en el Lloc web està subjecta al pagament dels mateixos mitjançant una passarel·la de pagament o en el moment d’acudir al centre mèdic.

Condicions de reserva

La reserva de serveis a través del Lloc web només permet el pagament en el moment de personar-se en el centre.

Garantia i responsabilitats

La responsabilitat civil de OKSYGEN EXPERIENCE pels productes subministrats queda limitada a l’import d’aquests. L’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a OKSYGEN EXPERIENCE per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, sempre que no es deu a defectes materials d’aquests. L’usuari renúncia a reclamar davant possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al Lloc web, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al Lloc web.

Selecció dels productes i/o serveis per l’Usuari

Tot Usuari registrat podrà contractar a través del Lloc web l’adquisició de productes i/o serveis i reservar serveis.

El procés de compra en el Lloc web es basa en una cistella virtual, a la qual l’Usuari pot afegir els productes que desitgi adquirir.

El procés de reserva en el Lloc web es basa en l’emplenament d’un formulari indicant dia i hora ….

Per a afegir productes a la cistella de la compra, una vegada l’Usuari es troba en la pàgina de descripció del producte i seleccionades les opcions de personalització disponibles, ha de seleccionar l’opció “Afegir a cistella” facilitada.

En tot moment l’Usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.

Tramitació de la comanda

Una vegada es trobin en la cistella de la compra els productes que desitgi adquirir, l’Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l’opció “Veure cistella”, opció que mostrarà a l’Usuari el contingut de la cistella virtual, permetent la modificació dels productes seleccionats i la seva eliminació de la cistella de la compra.

L’Usuari ha d’assegurar-se que els productes indicats en pantalla són els que desitja adquirir. En aquest punt es mostra el preu total dels productes seleccionats.

En la següent fase del procés de compra, l’Usuari haurà de seleccionar la forma de pagament. En aquest moment s’indica de nou a l’Usuari l’import exacte a pagar, resultant de sumar el preu dels productes i/o serveis.

Seguint l’enllaç “REALITZAR LA COMANDA”, es conduirà a l’Usuari a la passarel·la de pagament seleccionada. Una vegada tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de manera automàtica, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’Usuari confirmant l’operació.

Preu dels productes i Forma de pagament

Els preus dels productes són els indicats en la descripció d’aquest. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).

S’estableix com a forma de pagament els següents mitjans:

Pagament Directe en el centre mèdic.

Realitza el teu pagament directament en la nostra seu abans de realitzar les proves concertades en efectiu metàl·lic o mitjançant targeta bancària. Podràs acreditar la reserva mitjançant la referència que apareix sota el procediment de reserva.

Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) a través d’un TPV virtual del Banc Sabadell

Pagament per la passarel·la de pagament de Paypal.

Per a utilitzar la targeta de crèdit a través d’un TPV virtual, el comprador ha d’emplenar un formulari indicant el nom del propietari de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat.

OKSYGEN EXPERIENCE no té accés a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament en línia.

Confirmació de la recepció de l’acceptació

Una vegada finalitzat el procés de compra, l’Usuari rebrà, en l’adreça de correu electrònic designada, la factura dels productes adquirits, i la referència de la reserva de cita i data.

Tramitació de la reserva

El procés de reserva en el Lloc web es basa en l’emplenament d’un formulari indicant dia i hora

Preu i Forma de pagament

Els preus dels serveis reservats són els indicats en la descripció d’aquests. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).

S’estableix com a forma de pagament el mitjà següent:

• Pagament Directe en el centre mèdic.

Realitza el teu pagament directament en la nostra seu abans de realitzar les proves concertades en efectiu metàl·lic o mitjançant targeta bancària. Podràs acreditar la reserva mitjançant la referència que apareix sota el procediment de reserva.

Dret de desistiment.

L’Usuari disposarà en tot cas d’un termini de catorze (14) dies naturals per a exercir el seu dret de desistiment abans de la realització de les proves o d’haver iniciat qualsevol tractament/servei sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

En cas de desistir, ja sigui per voluntat pròpia o per causes imputables a l’usuari, dels tractaments/serveis que ja hagués iniciat, no es reemborsaran ni parcial ni completament els tractaments/serveis que poguessin quedar pendents de ser realitzats.

L’Usuari podrà remetre un correu electrònic a l’adreça respira@oksygenexperience.com incloent el seu nom, així com el número de referència del servei reservat. També podrà contactar de manera telefònica amb la finalitat d’agilitzar el procés.

OKSYGEN EXPERIENCE reemborsarà les sumes abonades per l’Usuari sense retenció de despeses dins dels 10 dies següents i pel mateix canal de pagament.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. OKSYGEN EXPERIENCE i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de venda dels productes o de la prestació de serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, donada la prestació dels mateixos en el domicili de OKSYGEN EXPERIENCE, SL.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Seguretat i Confidencialitat

OKSYGEN EXPERIENCE garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de pagament en línia, en el cas que es produeixin, es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per tercers.

OKSYGEN EXPERIENCE garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades vigent a cada moment.

Totes les dades facilitades pels clients seran inclosos en els sistemes de tractament de OKSYGEN EXPERIENCE, SL, amb CIF B-02681534 i domicili en C/ Ca Bruixa, 17, 08028 Barcelona, amb la finalitat de dur a terme un control de les operacions de compra i de les possibles incidències en aquestes. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, i oposició/revocació, adjuntant document acreditatiu de la seva identitat, dirigint la seva petició a l’adreça postal 08028-Barcelona, Ca Bruixa, 17, o a través del correu electrònic rgpd@oksygenexperience.com Podrà també presentar reclamació davant l’AEPD.

Versió: agost 2021

Preferències de privadesa
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.